Zakładowy fundusz

Jednakże należy pamiętać o pewnych warunkach, gdyż, jeśli impreza zostanie sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas uniemożliwia to zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatkach dochodowych, koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną nie są uznawane i nie podlegają wliczeniu w koszty całego przedsiębiorstwa. KolejnąContinue reading Zakładowy fundusz