Czym jest psychologia?

Ważne koncepcje psychologiczni i ich zarysy: Koncepcja psychoanalityczna pochodząca od Freuda - stany emocjonalne, popędy, tak więc tanatos oraz eros, kłopoty seksualne. Psychoanaliza zajmuje się podświadomością. Freud sądził, iż człowiek jest, jak jajko: super ego - nakazy, zakazy, powinności, marzenia; ego - kim jesteśmy; id - potrzeby; niemoc dokonania wyboru. Teoria ta wskazywała na ciągłeContinue reading Czym jest psychologia?