KWESTIONARIUSZ TO NARZĘDZIE BADAWCZE SOCJOLOGÓW I MARKETINGOWCÓW

Aby sprawnie przeprowadzić badanie opinii publicznej wykorzystuje się kilka narzędzi. Wśród nich są kwestionariusz i ankieta. Kwestionariusz jest również technicznym przedstawieniem pytań. Rozróżnia się więc kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. W obu przypadkach kwestionariusz ma taką samą budowę, na którą składa się: wstęp, pytania właściwe i metryczka.

We wstępie kwestionariusza muszą się znaleźć informacje o temacie ankiety, instytucji przeprowadzającej badanie opinii publicznej. Wstęp musi wyjaśniać cel, dla jakiego organizowane są pomiary. Dodatkowo w ankiecie powinna znaleźć się zachęta do jej uzupełnienia w sposób prawdziwy i wyczerpujący. Należy poinformować respondenta, że rodzaj udzielanych odpowiedzi nie ma najmniejszego znaczenia oraz że niczym to nie grozi i że wyniki nie będą weryfikowane w żaden sposób. Dobrze, aby kwestionariusz miał również instrukcję dotyczącą jego wypełniania (chyba że ankieter poinstruuje ustnie o tym, jak trzeba wypełniać ankietę).

Sondaże przeprowadzane są przez firmy wyspecjalizowane w badaniach społecznych. Do czołowych ośrodków należą CBOS i OBOP. Gotowe dane o niektórych aspektach życia społecznego zawiera również rocznik statystyczny.