Wliczenie w koszty

Więc ponoszone wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych można wrzucić w koszty. Oczywiście należy wykazać związek tych działań z całym funkcjonowaniem firmy. Ważnym jest wskazanie, iż koszt ten został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia, czy zachowania źródeł przychodu. Podstawową kwestią jest wykazanie istnienia związku między poniesionym wydatkiem a prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika orazContinue reading Wliczenie w koszty